Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (30 december 2015)

A: ALGEMEEN
01. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door TSJARI ( hierna aangeduid als leverancier ) als eigenaar van www.trouwschoenen.com , www.trouwschoenenvoormannen.nl, www.bruidsschoenen.nl en www.trouwschoenen-outlet.com ( hierna aangeduid als websites ), met een wederpartij, hierna aangeduid als afnemer.
02. Bij alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen zal het Nederlands recht van toepassing zijn.
03. Met het plaatsen van een bestelling gaat afnemer akkoord met de inhoud van deze leveringsvoorwaarden.
04. Alle genoemde prijzen zijn in Euro’s en zijn inclusief 21% B.T.W. .

B: AANSPRAKELIJKHEDEN
01. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige schade, direct dan wel indirect en door welke oorzaak dan ook, na levering ontstaan aan de afnemer, aan diens zaken, aan derden of aan zaken van derden.
02. Voor eventuele afwijkingen van artikelen ten opzichte van de via al haar websites verkregen afbeeldingen en teksten is de leverancier niet aansprakelijk.
03. Leverancier is nooit aansprakelijk voor het verloren gaan van of beschadigen van verzonden artikelen.

C: PRIVACY
01. Alle persoonsgegevens die afnemer bij bestelling van een artikel verstrekt aan leverancier zullen uitsluitend gebruikt worden voor de bij de bestelling noodzakelijke administratieve handelingen en zullen nimmer ter beschikking van derden worden gesteld.

D: ADRESGEGEVENS
Postadres voor retourzendingen indien op de levering van toepassing:
TSJARI
Zwaardvegerstraat 14
4813 CS Breda
Voor telefonische inlichtingen 00 31 (0)6 48 076 233

E: BESTELLING en BETALING
01. Bestellingen worden op werkdagen binnen 24 per e-mail bevestigd. Deze bevestiging bevat een overzicht van de bestelling en van de totale kosten.
02. Er geldt een bestellimiet van maximaal 3 producten per bestelling.
03. Bestellingen kunnen op verschillende manieren betaald worden n.l.
a. Betaling via iDEAL, Bancontact of MisterCash.
b. Bij vooruitbetaling op de bankrekening van leverancier.
Bankrekeningnummer IBAN: NL55 INGB 0007 0422 97
BIC/SWIFT: INGB2A
t.n.v. TSJARI
Het verschuldigde totaalbedrag dient binnen 10 dagen na bevestiging van de bestelling op genoemde bankrekening te zijn bijgeschreven. Indien de betaling niet binnen genoemde termijn van 10 dagen voldaan is zal de bestelling als niet gedaan worden beschouwd en zal de bestelling door leverancier worden geannuleerd.

F: VERZENDING en LEVERING
01. Alle genoemde levertijden gelden vanaf het moment dat de betaling van de bestelling door ons is ontvangen.
02. Indien het bestelde artikel op voorraad is wordt dit binnen 5 werkdagen verzonden. Indien een besteld artikel niet op voorraad is bedraagt de gemiddelde levertijd 2 weken. Wanneer een bestelling nog moet worden vervaardigd is de levertijd 2 tot 6 weken. Indien de levertermijn langer zal zijn dan 2 weken wordt afnemer hierover zodra dit bekend is per e-mail geïnformeerd.
03. Genoemde levertijden zijn gebaseerd op gegevens verstrekt door onze producenten. Overschrijding van een genoemde levertijd brengt leverancier niet in verzuim. Leverancier is tevens niet aansprakelijk voor overschrijding van de levertijden als gevolg van vertragingen buiten ons toedoen.
04. Mochten artikelen om welke reden dan ook niet meer leverbaar zijn dan zal afnemer hiervan door de leverancier zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte worden gebracht. Eventuele gedane betalingen zullen dan binnen 14 dagen teruggestort worden op de bank/girorekening van de afnemer.
05. Verzending en levering naar afnemers buiten de Benelux is mogelijk. Eventueel bijkomende kosten worden vooraf aan afnemer per e-mail kenbaar gemaakt.
06. Verzending van bestellingen geschiedt via DHL of PostNL. Op de verzending zijn de door DHL en PostNL gehanteerde Algemene Voorwaarden van toepassing.
07. Indien het bezorgadres een postbusnummer is of een ander adres dat niet onder de service van DHL valt zal de bestelling altijd worden verzonden met PostNL. Ook bestellingen die naar adressen buiten Nederland verzonden moeten worden zullen met PostNL worden verzonden. In al deze gevallen gelden de Algemene Voorwaarden van PostNL.
08. De kosten van verzending zijn, tenzij op de websites anders aangegeven, altijd voor de afnemer.

G: ANNULERING, RUILEN en RETOUREN
Annuleren.
01. Afnemer kan een bestelling uitsluitend via de website waar de bestelling geplaatst is onder vermelding van het ordernummer annuleren.
02. Annulering van een bestelling is mogelijk tot het moment dat je van ons een email ontvangt dat de bestelling is verzonden. Vanaf dat moment gelden de voorwaarden zoals vermeld onder de rubrieken ‘Ruilen’ en ‘Retouren’. Een annulering wordt binnen 2 werkdagen per e-mail bevestigd.
03. Leverancier kan zonder opgaaf van redenen een order beëindigen dan wel een afnemer weigeren.

Ruilen.
Indien afnemer een bestelling die in aanmerking komt voor omruilen wenst te ruilen dan gelden de volgende voorwaarden:
01. De omruiling moet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de bestelling aangemeld zijn via de website waar de bestelling geplaatst is. Afnemer ontvangt hiervan op werkdagen binnen 48 uur een bevestiging per e-mail met daarin tevens een retournummer. Dit retournummer moet op de zending vermeld worden.
02. De verzendkosten en risico’s van retourzending zijn voor rekening van de afnemer. Retourzendingen dienen in originele verpakking met alle eventuele bijgeleverde accessoires verzonden te worden als pakket met Post NL.
03. Niet aangemelde, ongefrankeerde of rembourszendingen ter attentie van TSJARI worden niet in ontvangst genomen.
04. Na ontvangst van een door de leverancier goedgekeurde retourzending zal het vervangende artikel worden verzonden dan wel in bestelling genomen worden.
05. Het recht op ruilen vervalt indien:
a. Het artikel op maat is gemaakt en/of speciaal voor afnemer vervaardigd is.
b. Het artikel gebruikssporen vertoont.
c. Het artikel beschadigd is.
d. Afnemer zelf het artikel heeft proberen te herstellen of laten herstellen.
e. Het artikel niet met alle meegeleverde accessoires in originele onbeschadigde verpakking wordt teruggezonden.
f. Het artikel niet binnen 14 kalenderdagen na het verlopen van de zichttermijn van 14 kalenderdagen door ons is ontvangen.

Retouren.
Na ontvangst van de door afnemer bestelde artikelen, heeft de afnemer het recht deze zonder opgave van reden retour te zenden onder de volgende voorwaarden:
01. De retourzending moet binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen aangemeld zijn via de website waar de bestelling geplaatst is. Afnemer ontvangt hiervan op werkdagen binnen 48 uur een bevestiging per e-mail met daarin tevens een retournummer. Dit retournummer moet op de zending vermeld worden.
02. De verzendkosten en risico’s van retourzending zijn voor rekening van de afnemer. Retourzendingen dienen in originele verpakking met alle eventuele bijgeleverde accessoires verzonden te worden als pakket met Post NL.
03. Niet aangemelde, ongefrankeerde of rembourszendingen ter attentie van TSJARI worden niet in ontvangst genomen.
04. Na ontvangst van een door de leverancier gecontroleerde en goedgekeurde retourzending zal het aankoopbedrag worden teruggestort op de bank/girorekening van de afnemer.
05. Het recht op retourzending en de daaraan verbonden terugbetaling van het aankoopbedrag vervalt indien:
a. Het artikel op maat is gemaakt en/of speciaal voor afnemer vervaardigd is.
b. Het artikel gebruikssporen vertoont.
c. Het artikel beschadigd is.
d. Afnemer zelf het artikel heeft proberen te herstellen of laten herstellen.
e. Het artikel niet met alle meegeleverde accessoires in originele onbeschadigde verpakking wordt teruggezonden.
f. Het artikel niet binnen 14 kalenderdagen na het verlopen van de zichttermijn van 14 kalenderdagen door ons is ontvangen.

H: GARANTIE
01. Alle artikelen worden voor verzending volledig gecontroleerd op kwaliteit en eventuele gebreken. Alleen artikelen die volledig in orde worden bevonden komen in aanmerking voor verzending.
02. Op alle artikelen is de fabrieksgarantie van toepassing. Deze garantie is afhankelijk van de voorwaarden van de betreffende fabrikant. Indien afnemer zich beroept op deze garantie en de klacht terecht is dan zal leverancier overgaan tot reparatie, vervanging of vergoeding.
03. Klachten met betrekking tot leveringen kunnen kenbaar gemaakt worden via de website waar de bestelling geplaatst is.